E-učilnica E-indeks Slovensko English

Storitve

"Knjige vam lahko spremenijo življenje v delcu sekunde bolj kot katerokoli drugo občilo. Človek tudi nikoli ne ve, katera knjiga in kdaj v življenju bo pretresla njegov svet in ga navdihnila k takšni rasti, za katero ni nikoli pomislil, da bi bila mogoča." (Burke Hedges)


Izposoja gradiva

Pristopna izjava za knjižnico FOŠ
 

Član knjižnice lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku. 

Za študente Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto.

 

Izdelava bibliografije (vnos objavljenega dela v COBISS)

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) in druge sestavke (objavljene v zbornikih in podobnih publikacijah) izdelamo v knjižnici FOŠ. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev knjižnice FOŠ.

Storitev zaračunamo v skladu s cenikom FOŠ. Postopek za naročilo in izdelavo bibliografskih zapisov poteka:

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki knjižnice FOŠ, izdelamo na osnovi dogovora z avtorjem.

Obrazec za vnos objavljenega dela v COBISS

Bibliografije ​raziskovalcev ​v sistemu COBISS ​vnašamo enkrat mesečno. Za vnos del v sistem COBISS mora avtor prispevka predložiti izpolnjen Obrazec za vnos objavljenega dela v COBISS, ki ga skupaj s primarnim dokumentom odda v knjižnici ali pošlje po e-pošti na ​vesna.grabnar (at) f​os.unm.si.​ ​

Bibliografija je lahko popolna le, če bo avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije in pri tem upošteval navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti ter tipologijo dokumetov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

 

Medknjižnična izposoja

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje. Stroški medknjižnične izposoje so zaračunani po ceniku knjižnice, stroški mednarodne medknjižnične izposoje pa so odvisni od vrste storitve in cenika dobavitelja.

Gradivo lahko uporabniki naročijo osebno ali po elektronski pošti (knjiznica@fos.unm.si). Uporabnik se ob oddaji naročila obveže:

Gradivo uporabniki prevzamejo osebno. Gradivo, ki ga knjižnica dobi v elektronski obliki (npr. e-članek,...) pa mu pošljemo po elektronski pošti.

Rok izposoje gradiva ter možnost podaljšanja določajo knjižnice, ki gradivo posodijo. Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju v tujino, ni možno preklicati. Preklic naročila v slovensko knjižnico je možen le v primeru, če knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 059 074 163 ali po e-pošti: knjiznica (at) fos-unm.si.


Referenčni servis - Vprašaj knjižničarja