E-učilnica E-indeks Slovensko English

Inštitut za organizacijske študije (IOŠ, Evidenčna številka iz evidence ARRS: 2844-001)

Inštitut za organizacijske študije (IOŠ) je notranja organizacijska enota FOŠ za smotrnejše načrtovanje, organizacijo, koordinacijo, spremljanje in razvoj ZRD na področjih, družboslovja, tehnike, naravoslovja.

V sklopu IOŠ so oblikovani posamezni Centri, ki opravljajo dejavnosti in naloge iz svojega ožjega vsebinskega področja. Člani centra so lahko visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in znanstveni sodelavci ter strokovni sodelavci FOŠ. V center so lahko vključeni tudi zunanji člani.

Na FOŠ delujejo naslednji centri:

Raziskovalni center odličnosti (RC ODLIČNOST)

 

Mednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za razvoj in odličnost vodenja (ITRC LEAD)

 

Raziskovalni center za preučevanje sodobnih družbenih izzivov (RC SOCIAL)

 

Center za razvojne in evropske študije

 

Center za inovativni turizem