E-učilnica E-indeks Slovensko English

ERASMUS+ razpisi

Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021-2027. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

 

KLJUČNI UKREP 1 (KA131)

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

FOŠ trenutno sodeluje v dveh projektih Erasmus+, in sicer v dveh KA131 – Učna mobilnost posameznikov v visokošolskem izobraževanju med državami programa. 

 

#

Razpisno leto Številka projekta  Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1   2014 KA1-HE-080/14  Glej javna razpisa 2014/15 Zaključen
2   2015 KA1-HE-58/15  Glej javna razpisa 2015/16 Zaključen
3   2016 KA1-HE-20/16  Glej javna razpisa 2016/17 Zaključen
4   2017 KA1-HE-15/17  Glej javna razpisa 2017/18 Zaključen
5 2018 KA1-HE-17/18 

Glej javna razpisa 2018/19

Zaključen
6 2019 KA1-HE-16/19 

Glej javna razpisa 2019/20

Zaključen
7 2019 KA1-IHE-6/19 

Glej javni razpis 2019/20

Zaključen
8 2020 KA1-HE-14/20 Glej javna razpisa 2020/21 Zaključen
9 2021 KA131-HED-15/2021 Glej javna razpisa 2021/22 Aktiven
10 2022 KA131-HED-0027/2022

 

Erasmus+ mobilnost za študij ter praktično usposabljanje (KA131)

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>

 

Erasmus+ mobilnost osebja (KA131)

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu pri ustrezni organizaciji v tujini (STT) - se nanaša na mobilnost nepedagoškega in pedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>


ARHIV 2020/2021
ARHIV 2019/2020
ARHIV 2018/2019
ARHIV 2017/2018
ARHIV 2016/2017
ARHIV 2015/2016
ARHIV 2014/2015
ARHIV 2013/2014


Ostali razpisi in povabila

 

Štipendije za program Fulbright za leto 2021 (289. JR)

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Namen in višina štipendij: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove; štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini: 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 28. 9. 2022

 

Razpisi Obzorje 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

 

INTERREG Slovenija - Hrvaška 

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/ CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija – Madžarska – Hrvaška (2004-2006), in Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) čezmejnim programom (2007-2013). Upravne in izvedbene ureditve, uvedene v posameznem programskem obdobju, kot so skupni razpisi za zbiranje predlogov, skupni projekti in načelo vodilnega partnerja, so postopoma izboljšale pogoje sodelovanja, prispevale pa so tudi k odpravi nekaterih pomembnih ovir. Z vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 novo obdobje sodelovanja 2014-2020 odpira nove priložnosti in izzive.


V primeru, da bi želeli pridobiti več informacij o mednarodnem sodelovanju, vam ponujamo nekaj zanimivih povezav:

Spletna stran Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran z informacijami o EU programih izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus Student Network (ESN)

 

O aktualnih razpisih in možnostih mobilnosti vas bomo sproti obveščali preko spletne strani. Vse informacije boste tako dobili ažurno in iz prve roke, ste pa seveda vabljeni, da nas s svojimi vprašanji kontaktirate neposredno preko elektronske pošte katja.kragelj (at) fos-unm.si ali info (at) fos-unm.si.