E-učilnica E-indeks Slovensko English

ERASMUS+ razpisi

Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021-2027. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

 

KLJUČNI UKREP 1 (KA131)

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

FOŠ trenutno sodeluje v dveh projektih Erasmus+, in sicer v dveh KA131 – Učna mobilnost posameznikov v visokošolskem izobraževanju med državami programa. 

 

#

Razpisno leto Številka projekta  Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1   2014 KA1-HE-080/14  Glej javna razpisa 2014/15 Zaključen
2   2015 KA1-HE-58/15  Glej javna razpisa 2015/16 Zaključen
3   2016 KA1-HE-20/16  Glej javna razpisa 2016/17 Zaključen
4   2017 KA1-HE-15/17  Glej javna razpisa 2017/18 Zaključen
5 2018 KA1-HE-17/18 

Glej javna razpisa 2018/19

Zaključen
6 2019 KA1-HE-16/19 

Glej javna razpisa 2019/20

Zaključen
7 2019 KA1-IHE-6/19 

Glej javni razpis 2019/20

Zaključen
8 2020 KA1-HE-14/20 Glej javna razpisa 2020/21 Zaključen
9 2021 KA131-HED-15/2021 Glej javna razpisa 2021/22 Aktiven
10 2022 KA131-HED-0027/2022 Glej javna razpisa 2022/23
Aktiven

 

Erasmus+ mobilnost za študij ter praktično usposabljanje (KA131)

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>

 

Erasmus+ mobilnost osebja (KA131)

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu pri ustrezni organizaciji v tujini (STT) - se nanaša na mobilnost nepedagoškega in pedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>


ARHIV 2020/2021
ARHIV 2019/2020
ARHIV 2018/2019
ARHIV 2017/2018
ARHIV 2016/2017
ARHIV 2015/2016
ARHIV 2014/2015
ARHIV 2013/2014


Ostali razpisi in povabila

 

Štipendije za program Fulbright za leto 2023 (318. JR)

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: Štipendije so namenjene udeležencem programa Fulbright generacije 2023, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Namen in višina štipendij: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove; štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini: 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 27. 9. 2024

 

Razpisi Obzorje Evropa

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

 

V primeru, da bi želeli pridobiti več informacij o mednarodnem sodelovanju, vam ponujamo nekaj zanimivih povezav:

Spletna stran Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran z informacijami o EU programih izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus Student Network (ESN)

 

O aktualnih razpisih in možnostih mobilnosti vas bomo sproti obveščali preko spletne strani. Vse informacije boste tako dobili ažurno in iz prve roke, ste pa seveda vabljeni, da nas s svojimi vprašanji kontaktirate neposredno preko elektronske pošte erasmus (at) fos-unm.si ali projektna-pisarna (at) fos-unm.si.