E-učilnica E-indeks Slovensko English

Arhiv 2018/2019:

- Razpis za mobilnost osebja v študijskem letu 2018/2019 (Razpisno leto 2018, KA103)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za pedagoško in administrativno osebje 2018/2019:

Prijavni obrazec za mobilnost osebja (pedagoškega in administrativnega)
Program mobilnosti za namen poučevanja – STA
Program mobilnosti za namen usposabljanja – STT

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2018 in 31. majem 2020.

Rok prijave je do vključno 15. 1. 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

- Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov in mladih diplomantov (SMP) v študijskem letu 2018/2019 (Razpisno leto 2018)

 

Besedilo razpisa

Prijavna dokumentacija za študente 2018/2019:

Prijavni obrazec
Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum za prakso – Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma za prakso

Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od navedenih jezikov kot glavni jezik študija/prakse – angleščina, francoščina, italijanščina, estonščina, latvijščina, litovščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina, švedščina, hrvaščina, romunščina, bolgarščina, finščina, slovaščina, slovenščina in madžarščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju. Opravljanje spletnega preverjanja znanja jezika pred odhodom je predpogoj za mobilnost, razen v ustrezno utemeljenih primerih. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2018 in 31. majem 2020.

Rok prijave je do vključno 15. 1. 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ