E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

Ste ravnokar zaključili svoj doktorski študij in bi radi

predstavili vaš prispevek k znanosti?

Ste doktorand, ki bi rad pridobil dodatne ideje za
izboljšanje svoje doktorske raziskave?

Ste visokošolski učitelj ali raziskovalec in bi radi predstavili svoje
najnovejše znanstvene/raziskovalne izzive?

Vaš izziv naj bo sodelovanje pri nastajanju omrežja raziskovalcev!

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

v sodelovanju s

Fakulteto za management Univerze na Primorskem
Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu
Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto
Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

vljudno vabi na 9. znanstveno konferenco 

»Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«,

z naslovom 

Raziskovanje in akademska odličnost,

ki bo potekala 14. marca 2024, na daljavo v MS Teams okolju.

 

Tudi z letošnjo izvedbo konference, se po dosedanjih odličnih odzivih, ponovno osredotočamo v naš največji potencial – naše doktorje znanosti, ki so v zadnjih letih zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali svoje doktorske disertacije, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

Prepričani smo, da če k tej ciljni množici udeležencev dodamo še doktorje znanosti in doktorande iz ostalih domačih in tujih fakultet ter jih animiramo k izmenjavi mnenj in predlogov, lahko dosežemo sinergijske ustvarjalne presežke. Tako jih vljudno vabimo k aktivni udeležbi s predstavitvijo svojih doktorskih raziskav.

Ker pa je fakulteta skupnost študentov in profesorjev, se nam zdi smiselno, v dokaz verodostojnosti pa zadostno, v ta »doktorski forum« povabiti tudi profesorje in raziskovalce, ki imajo izkušnje z mentorstvi doktorandom in svoje akademsko poslanstvo udejanjajo v svoji raziskovalni odličnosti. Ker nas zanima, s kakšnimi najnovejšimi raziskovalnimi izzivi se ukvarjajo, jih vljudno vabimo, da se nam pridružijo.

Na letošnji konferenci NPOT tako ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.

Bodite soustvarjalec pri nastajanju omrežja raziskovalcev!

Kratek strukturiran povzetek s CV pošljete na npot@fos-unm.si najkasneje do 23. 2. 2024. Avtorji boste o sprejemu obveščeni do 26. 2. 2024.

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2024. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO (Indeksiranost: dLib, DOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC)) oziroma Izzivi prihodnosti - IP (Indeksiranost: dLib, DOAJ, EBSCO, Google scholar, MIAR).

Ali vas zanima?

Vljudno vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega inovativnega in ustvarjalnih idej polnega dogodka.

 

Programski in organizacijski odbor NPOT 2024