E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izjava za medije:

 

17. 3. 2023:

Včeraj je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto organizirala virtualno 8. znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij 2023 z naslovom Raziskovanje in organizacijski razvoj. Na konferenci je bilo predstavljenih 13 prispevkov 20 avtorjev, mladih doktorjev znanosti, doktorskih študentov ter profesorjev in raziskovalcev tako iz domače Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu kot tudi drugih fakultet in organizacij. Namen konference je bila izmenjava najnovejših spoznanj in akademskih razmišljanj v okviru raziskovanja in predvsem organizacijskega razvoja.

Konferenco so začeli s plenarnim forumom z naslovom Prihodnost raziskovanja v organizacijskih vedah, ki ga je vodil zasl. prof. dr. Milan Ambrož. Preko zgodovinskega pregleda organizacijskega razvoja, teorij, pristopov ter spremenjenih paradigm, je predstavil najnovejše trende raziskovanja v organizacijskih vedah.

V duhu uvodnega foruma so bili na konferenci ob osredotočanju v večplastne razsežnosti raziskovanja predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«, med drugim trajnostno ravnanje, uvajanje tehnologij industrije 4.0, vitka proizvodnja, PERMA model, silosni efekti, prepoznavanje dejavnikov tihe odpovedi, vplivi stilov vodenja, dimenzije kakovosti, duhovnost, informatizacija v podporo odločanju, organiziranost presejalnih programov, raven uporabe računalniškega programa in druge tematike.

Kot ključna ugotovitev konference je bila prepoznana potreba nujnosti raziskovanja za uspešno obvladovanje sprememb in osredotočenost raziskovanja glede na aktualne trende organizacijskega raziskovanja.

Zaključne ugotovitve programskega in organizacijske odbora NPOT 2023:

Na konferenci so bili ob osredotočanju v večplastne razsežnosti raziskovanja in organizacijskega razvoja predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«:

Ključne ugotovitve oziroma »ustvarjalni razmisleki«, ki jih lahko strnemo ob predstavitvah 13 prispevkov 20 avtorjev so naslednji:

 

 

17.11.2022:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto organizira 8. znanstveno konferenco »Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, z naslovom Raziskovanje in organizacijski razvoj, ki bo potekala 16. marca 2023, na daljavo v MS Teams okolju.

Tudi z letošnjo izvedbo konference, se po dosedanjih odličnih odzivih, ponovno osredotočamo v naš največji potencial – naše doktorje znanosti, ki so v zadnjih letih zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali svoje doktorske disertacije, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

K tej ciljni množici udeležencev dodajamo še doktorje znanosti in doktorande iz ostalih domačih in tujih fakultet ter jih animiramo k izmenjavi mnenj in predlogovter predstavitvi svojih doktorskih raziskav.

Ker pa je fakulteta skupnost študentov in profesorjev, se nam zdi smiselno, v dokaz verodostojnosti pa zadostno, v ta »doktorski forum« povabiti tudi profesorje in raziskovalce, ki imajo izkušnje z mentorstvi doktorandom in svoje akademsko poslanstvo udejanjajo v svoji raziskovalni odličnosti. Ker nas zanima, s kakšnimi najnovejšimi raziskovalnimi izzivi se ukvarjajo, jih vljudno vabimo, da se nam pridružijo.

Na letošnji konferenci NPOT tako ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.