E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izjava za medije:

Novo mesto, 18. 3. 2021:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je včeraj v sodelovanju s Fakulteto za management z Univerze na Primorskem organizirala virtualno 6. znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij 2021 z naslovom Raziskovanje in obvladovanje sprememb. Na konferenci je svoje prispevke predstavilo 18 avtorjev iz Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Fakultete za management iz Kopra, Ekonomske fakultete v Ljubljani, Univerze v Cambridgeu ter drugih slovenskih in tujih fakultet. Namen konference je bila izmenjava najnovejših spoznanj in akademskih razmišljanj v okviru raziskovanja in predvsem obvladovanja sprememb. S svojimi prispevki so se dotaknili najrazličnejših tematik, kot so kovčing v organizaciji, digitalizacija procesov, e-izobraževanje, menedžment in strateško odločanje, kazalniki kakovosti, tehnološke spremembe in napredne tehnologije ter mnogo drugih aktualnih raziskovalnih tematik.

Zadnji del konference je predstavljal odprti forum, na katerem so udeleženci razpravljali z gostom iz tujine, prof. dr. Razvanom-Lucianom Andronicom, o raziskovalnih priložnostih v novem desetletju, ki ga bo zaznamovalo novo obdobje programa Horizon Europe in s tem povezane znanstveno raziskovalne dejavnosti.

Kot ključna ugotovitev konference je bila prepoznana potreba nujnosti raziskovanja za uspešno prilagajanje novim izzivom in s tem obvladovanju sprememb, ki posebej v današnjem času zahtevajo konkretne odgovore na spremenjene razmere.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

 

Zaključne ugotovitve programskega in organizacijske odbora NPOT 2021:

Na konferenci so bil predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«:

 

Ključne ugotovitve oziroma »ustvarjalni razmisleki«, asocirani ob predstavitvah, so bili naslednji: