E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izjava za medije:

Novo mesto, 18. 3. 2022: 

Včeraj je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management z Univerze na Primorskem organizirala virtualno 7. znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij 2022 z naslovom Raziskovanje in družbeno odgovorno sonaravno delovanje. Na konferenci je bilo predstavljenih 19 prispevkov 25 avtorjev, tako iz domače Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu kot tudi drugih fakultet in organizacij. Namen konference je bila izmenjava najnovejših spoznanj in akademskih razmišljanj v okviru raziskovanja in predvsem družbeno odgovornega sonaravnega delovanja.

Na plenarnim forumu z naslovom Družbeno odgovorno sonaravno delovanje sta zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej in mag. Anita Hrast predstavila ključne izzive današnje družbe v kontekstu trajnostne družbene odgovornosti in pomembnost njenega prepoznavanja in udejanjanja v vsakdanjem življenju.

V duhu uvodnega foruma so bili na konferenci ob osredotočanju v večplastne razsežnosti družbeno odgovornega sonaravnega razmišljanja in delovanja predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«, med drugim odprto inoviranje, fobija oziroma neutemeljen strah, kriminaliteta, poklicni razvoj, kakovost delovnega življenja, participacija, vitkost procesov, premik paradigem, ekološki sistemi, usmerjanje razmerij, osebna odličnost, presejalni programi in mnogi drugi.

Ključna ugotovitev konference je bila prepoznana potreba po inovacijah na vseh področjih, saj brez inovacij ni razvoja, ni trajnostne družbene odgovornosti. Le-ta pa je pogoj za preživetje oziroma obstoj človeka, človeštva in civilizacije ter njen razvoj.

 

Zaključne ugotovitve programskega in organizacijske odbora NPOT 2022:

Na konferenci so bili ob osredotočanju v večplastne razsežnosti družbeno odgovornega sonaravnega razmišljanja in delovanja predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«:

Ključne ugotovitve oziroma »ustvarjalni razmisleki«, ki jih lahko strnemo ob predstavitvah 19 prispevkov 25 avtorjev so naslednji: