E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izjava za medije:

 

14.3.2024

Zaključne ugotovitve programskega in organizacijske odbora NPOT 2024:

Na konferenci so bili ob osredotočanju v večplastne razsežnosti raziskovanja in akademske odličnosti predstavljeni različni vidiki ključnih »gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij«:

• Karierni razvoj.

• Produktivnost dela.

• Monitoring procesov.

• Etičnost razmišljanja in delovanja.

• Menedžment znanja.

• Kakovost procesov.

• Kakovost organizacijskega sistema.

• Ustvarjalnost in inovativnost.

• Kazalniki kakovosti.

• Stili vodenja.

• Kritično mišljenje.

• Sonaravni trajnostni razvoj.

Ključne ugotovitve oziroma »ustvarjalni razmisleki«, ki jih lahko strnemo ob predstavitvah 12 prispevkov 20 avtorjev so naslednji:

Predstavljene so bili raziskovalne teme, ki obravnavajo izzive, s katerimi se danes soočajo organizacije. Razvidna je kompleksnosti in medsebojna povezanost gradnikov organizacijskih paradigem in iz njih izhajajočih teorij. Vsaka tema, čeprav je osredotočena na različno raziskovalno vprašanje, ima vpliv na širše področje organizacijskih študij. S poglobljenim raziskovanjem teh vprašanj, so referenti podali svoj prispevek k celostnemu razumevanju delovanja organizacij in možnosti njihovega izboljšanja.

Na podlagi vsebin vseh predstavljenih prispevkov na letošnji deveti Konferenci NPOT, jih je možno povzeti z naslednjim sloganom: »Znanje za kakovostno motiviranje in etično vodenje ustvarjalnega inoviranja trajnostne uspešnosti procesov v organizaciji«.

 

23.11.2023:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto organizira 9. znanstveno konferenco »Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, z naslovom Raziskovanje in akademska odličnost, ki bo potekala 14. marca 2024, na daljavo v MS Teams okolju.

Tudi z letošnjo izvedbo konference, se po dosedanjih odličnih odzivih, ponovno osredotočamo v naš največji potencial – naše doktorje znanosti, ki so v zadnjih letih zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali svoje doktorske disertacije, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

K tej ciljni množici udeležencev dodajamo še doktorje znanosti in doktorande iz ostalih domačih in tujih fakultet ter jih animiramo k izmenjavi mnenj in predlogovter predstavitvi svojih doktorskih raziskav.

Ker pa je fakulteta skupnost študentov in profesorjev, se nam zdi smiselno, v dokaz verodostojnosti pa zadostno, v ta »doktorski forum« povabiti tudi profesorje in raziskovalce, ki imajo izkušnje z mentorstvi doktorandom in svoje akademsko poslanstvo udejanjajo v svoji raziskovalni odličnosti. Ker nas zanima, s kakšnimi najnovejšimi raziskovalnimi izzivi se ukvarjajo, jih vljudno vabimo, da se nam pridružijo.

Na letošnji konferenci NPOT tako ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.