E-učilnica E-indeks Slovensko English

Navodila za avtorje

 

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2024. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO (Indeksiranost: dLib, DOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC)) oziroma Izzivi prihodnosti - IP (Indeksiranost: DOAJ, EBSCO, COBISS, dLib, Google scholar, MIAR). Povabilo bo posredovano do 25. 3. 2024.

Predstavitve prispevkov na konferenci lahko potekajo v slovenskem ali angleškem jeziku. 

Za predstavitev prispevka je predlagana ppt prezentacija (posebna predloga ni predvidena). Naprošamo vas, da so v uvodnem delu predstavitve prikazane in komentirane vsebine strukturiranega povzetka, vaša zadnja drsnica predstavitve pa naslovljena s "Povzetek v 50 besedah ali manj", s čimer boste izrazili ključno sporočilo svojega prispevka.

Predloga za povzetek članka (SL / AN)

Predloga za članek (SL / AN)

Navodila za članek

Navodila