E-učilnica E-indeks Slovensko English

Navodila za avtorje

 

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2022. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO (Indeksiranost: dLib, DOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC)) oziroma Izzivi prihodnosti - IP (Indeksiranost: DOAJ, EBSCO, COBISS, dLib, Google scholar, MIAR). Povabilo bo posredovano do 25. 3. 2022.

 

Predloga za povzetek članka (SL / AN)

Predloga za članek (SL / AN)

Navodila za članek

Navodila