Canvas Spletni referat Slovensko English

Navodila za avtorje

 

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2019. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO. Povabilo bo posredovano do 7. 5. 2019.

Veselimo se srečanja z vami v Šmarjeških Toplicah.

Predloga za povzetek članka (SL / AN)

Predloga za članek (SL / AN)

Navodila za članek

Navodila