E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Navodila za avtorje

 

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2020. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO, oziroma Izzivi prihodnosti - IP. Povabilo bo posredovano do 10. 4. 2020.

 

Predloga za povzetek članka (SL / AN)

Predloga za članek (SL / AN)

Navodila za članek

Navodila