E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

18. marec 2021

9.00

Uvodni nagovor
prof. dr. Boris Bukovec (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu)
prof. dr. Mirko Markič (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem)

9.10

 

Kovčing v organizaciji v post COVID-19
doc. Dr (EdD, VB) Tatjana Dragovič

Modeliranje odličnosti, suverenosti, državotvornosti in blagostanja »Naše korenine naša prihodnost«
doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, doc. dr. Tit Turnšek

Ključne dileme in alternativne strateške usmeritve neprofitnih športnih klubov
doc. dddr. Igor Ivašković

Samo-ocena usvojenih kompetenc po končanem visokošolskem študiju
Sonja Hlebš

Razprava

Moderator sekcije: prof. dr. Boris Bukovec

10.00 Odmor

10.15

 

Komunikacijske kompetence v terciarnem e-izobraževanju
mag. Monja Pust, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

Načela menedžmenta sistemov kakovosti kot gradniki uspešnosti gospodarskih družb
Stojan Črv, prof. dr. Mirko Markič

 Modeli zrelosti menedžmenta projektov in poslovna uspešnost pri prijavi na javne razpise
Tinkara Primožič, prof. dr. Mirko Markič

Objektivni postopek segmentacije dobaviteljev ali blagovnih skupin v Kraljičevo matriko
Božidar Lenarčič

Gradniki modela kakovosti delovnega življenja med slovenskimi zdravniki in vpliv na pripadnost organizaciji
Tea Šikovec

Razprava

Moderatorka sekcije: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

11.15 Odmor

11.30

 

Izzivi obvladovanja sprememb v laboratorijih
doc. dr. Milan Simončič

Vloga zunanjega svetovalca pri uvajanju organizacijskih sprememb v procesu proizvajanja
Idriz Selimović, prof. dr. Mirko Markič

Ključni dejavniki digitalizacije procesov v oskrbni verigi
Andrej Lukan

Kazalniki kakovosti farmacevtske skrbi ob hipertenziji
Breda Drenek Sotošek

Analiza hudih telesnih poškodb v cestnem prometu in vloga urgentnega centra
Nataša Šporčić, doc. dr. Franc Brcar

Razprava

Moderator sekcije: prof. dr. Mirko Markič

12:30 Odmor za kosilo

14.00

Sistematični pregled raziskav na FOŠ
doc. dr. Franc Brcar

Povezanost med gradniki organizacijske energije in avtopoietičnimi lastnostmi
mag. Mari Božič, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

Vpliv dinamičnega poslovnega okolja na temeljno strategijo podjetja
Sabina Veršič

Napoved vrednosti trga obstoječih in prihajajočih tehnoloških sprememb
doc. dr. Tine Bertoncel, prof. dr. Maja Meško

Razprava

Moderator sekcije: prof. dr. Boris Bukovec

15.00

Odprti forum s prof. dr. Razvanom-Lucainom Andronic in assoc. prof. dr. Anco-Olgo Andronic (Spiru Haret University): Research in Horizon Programmes*
Moderatorka: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

16.00 Zaključek in čas za mreženje

*Odprti forum bo potekal v angleškem jeziku.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.