E-učilnica Slovensko English

Program

16. marec 2023

9.00

Uvodni nagovor 
prof. dr. Boris Bukovec (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu)
prof. dr. Mirko Markič (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem)

9.20

Plenarni forum: Prihodnost raziskovanja v organizacijskih vedah z zasl. prof. dr. Milanom Ambrožem

Moderator: prof. dr. Boris Bukovec

10.10 Odmor

10.20

Ključni dejavniki trajnostnega ravnanja z neporabljenimi zdravili
Rok Gomezelj, prof. dr. Mirko Markič

Uvajanje tehnologij industrije 4.0 in organizacijske spremembe
Ingrid Franko Uhernik, prof. dr. Mirko Markič, izr. prof. dr. Aleksander Janeš

Načela vitkega proizvajanja kot gradniki uspešnosti gospodarskih družb
Sandi Povše, prof. dr. Mirko Markič

PERMA model v organizacijah
Vesna Vodišek Razboršek, prof. dr. Maja Meško

Razprava

Moderator: prof. dr. Boris Bukovec

11.30 Odmor

11.45

Junaki podjetja kot kazalniki organizacijskih silosov
dr. Nadia Molek, Juan Esteban de Jager

Koncept prepoznavanja dejavnikov tihe odpovedi v organizacijah: Integrativni pregled literature
Nastja Pevec

Vpliv kognitivnih dejavnikov na stil vodenja
Zineta Vilman

Dimenzije kakovosti zdravstvene obravnave otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami
Andreja Vovk

Razprava

Moderatorka: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

13:00 Odmor za kosilo

14.30

Percepcija medicinskih sester o duhovnosti in duhovni oskrbi v zdravstveni negi
Rebeka Lekše, Sandra Martinuč, pred.

Inteligentna analiza podatkov o zaposlenih v podporo odločanju v podjetjih: Anketa o potrebah uporabnikov
Peter Zupančič, doc. dr. Panče Panov, dr. Jelena Klisara

Organiziranost programov s področja zdravstvene preventive v Sloveniji
Robert Sotler

Raven uporabe programa Excel v Sloveniji
doc. dr. Andrej Dobrovoljc

Razprava

Moderator: prof. dr. Mirko Markič

15.45 Zaključek in čas za mreženje

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa.