E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

17. marec 2022

9.00

Uvodni nagovor
prof. dr. Boris Bukovec (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu)
prof. dr. Mirko Markič (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem)

9.10

 

Plenarni forum: Družbeno odgovorno sonaravno delovanje z zasl. prof. ddr. Matjažem Mulejem in mag. Anito Hrast

 Moderator: prof. dr. Mirko Markič

10.30 Odmor

10.40

 

Srebrno odprto inoviranje kot odgovor na izzive dolgožive družbe, aktivnega staranja ter duševnega zdravja
Marko Kac, zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

Vpliv lastnosti članov sveta delavcev na njihove odnose z menedžmentom
dr. Mari Božič, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

Manifestacije islamofobije v času soočanja s covidom-19
doc. dr. Maja Pucelj

Statistika kriminala v letu 2020 v Sloveniji
doc. dr. Franc Brcar

 Razprava

Moderatorka sekcije: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

11.30 Odmor

11.45

 

Gradniki modela stalnega poklicnega razvoja fizioterapevtov v primarnem zdravstvenem varstvu
Branka Slakan Jakovljević

Kakovost delovnega življenja fizioterapevtov
Arbulena Kokollari

Priprave na izdelavo teoretičnega modela za povečanje udeležbe žensk v organiziranih presejalnih programih za raka materničnega vratu
Mojca Florjančič, doc. dr. Urška Ivanuš, Tina Šercer

Vodenje zdravstvenih timov v epidemiološko zahtevnih razmerah
Gordana Lokajner

Integracija načel vitkega proizvajanja in menedžmenta sistemov okolja
Idriz Selimović, prof. dr. Mirko Markič

Razprava

Moderatorka sekcije: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

12:45 Odmor za kosilo

14.15

Na poti k paradigmi "Inovativna trajnostna/sonaravna/vzdržna družbeno odgovorna družba"
Nomi Hrast, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, mag. Anita Hrast

Pomembnost učenja tujih jezikov za študente poslovnih in ekonomskih ved
doc. dddr. Igor Ivašković

Ustanovitev sistema naravnih parkov Slovenije in njihova razglasitev
izr. prof. dr. Leo Šešerko

Model gradnikov učinkovitega usmerjanja dijakov z uporabo čustvene inteligence, teorije izbire, čuječnosti in kompetenc
dr. Biljana Bahat, zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik, doc. dr. Nikolaj Lipič

 Razprava

Moderatorka sekcije: doc. dr. Maja Pucelj

15.05 Odmor
15.10

Gradniki osebne odličnosti izjemnih gluhih
mag. Petra Rezar

Razvoj konceptualnega modela korporativne varnosti slovenskih naravnih zdravilišč
Sebastjan Repnik, doc. dr. Borut Kodrič

Vpliv državnih presejalnih programov na zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka
Robert Sotler

Ključni dejavniki digitalizacije procesov v oskrbni verigi
mag. Andrej Lukan

Razprava

Moderator sekcije: prof. dr. Boris Bukovec

16.00 Zaključek in čas za mreženje

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa.