E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

14. marec 2024

9.00

Uvodni nagovor 
prof. dr. Boris Bukovec (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu)
prof. dr. Mirko Markič (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem)

9.10

Dejavniki za zadržanje mladih medicinskih sester v poklicu
Anita Prelec, prof. dr. Brigita Skela Savič

Produktivnost dela skozi prizmo bibliometrične analize
Fabijan Leskovec, izr. prof. dddr. Igor Ivašković

Monitoring tehnoloških procesov v avtomobilski industriji (preliminarni rezultati)
Robert Pavlin, izr. prof. dr. Aleksander Janeš

Etične dileme uporabe umetne inteligence v visokošolskem kontekstu
dr. Nadia Molek

Razprava

Moderator: prof. dr. Boris Bukovec

10.20 Odmor

10.35

Dejavniki menedžmenta znanja kot gradniki kakovosti zdravstvenega sistema
Tadeja Krišelj, prof. dr. Mirko Markič

Gradniki kakovosti enterostomalne terapije v zdravstvenem sistemu: pregled literature
Anita Jelar

Kakovost zobozdravstva na primarni ravni
Aleksandra Banovič Groznik, prof. dr. Mirko Markič

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v izbranem podjetju
Bojan Krajnc, prof. dr. Mirko Markič

Razprava

Moderator: prof. dr. Mirko Markič

11.45 Odmor za kosilo

12.45

Paradigma železnega trikotnika
mag. Mateja Burgar Makovec

Etično vodenje in etična klima v organizaciji
mag. Iris Fink Grubačević, prof. dr. Mirko Markič

Vzgoja kritičnih mislecev v digitalni dobi in vloga visokošolskih knjižničarjev
Vesna Grabnar

Si menedžerji upajo voditi trajnostno? Gradniki vodenja deležnikov v organizaciji z namenom spodbujanja trajnostnih praks
Tadeja Sumrak Vegelj

Razprava

Moderatorka: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

13.55

Zaključne ugotovitve konference NPOT 2024

14.25 Zaključek in čas za mreženje

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa.