Canvas Spletni referat Slovensko English

Program

25. april 2019
8.30 Prihod in registracija udeležencev

9.00

Uvodni nagovor
prof. dr. Boris Bukovec (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu)
Tomaž Kordiš (direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine)

9.10

 

Raziskovanje in zagotavljanje kakovosti v e-izobraževanju
prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

Agilni menedžment in organizacijska kultura terciarnih izobraževalnih institucij v Sloveniji
mag. Iris Fink Grubačević

Povezava med anketnimi odgovori in javno dostopnimi bazami podatkov o uspešnosti poslovanja turističnih agencij
dr. Vojko Kaluža, prof. dr. Štefan Bojnec

Kompetence konkurenčnih cvetličarjev kot rezultat paradigme vseživljenjskega razvoja
dr. Sabina Šegula

Iz reda v kaos: traktat o smrti vsebine v postopku procesiranja znanosti
prof. dr. Uroš Pinterič

Razprava

10.00 Druženje, odmor za osvežitev in okrepčilo

10.20

 

Učinkovitost in delovni motivi starejših delavcev
prof. dr. Milan Ambrož

Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starostnikov
dr. Marta Kavšek, izr. prof. ddr. David Bogataj, zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

Pojav debelosti in gibalna/športna dejavnost: študija primera
prof. dr. Maja Meško, Marie Therese Khalil

Škodljivi in koristni vplivi ultravijoličnega sevanja-stališča študentov
mag. Robert Sotler

Protislovja in perspektive ohranjanja identitete grško-katolikov na področju Slovenije
Tomas Šajatovič

Sistemski korporativni coaching- študij primera velikega podjetja
doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

 Razprava

11.20 Druženje, odmor za osvežitev in okrepčilo

11.40

 

Analiza varnosti v cestnem prometu v Sloveniji leta 2018
doc. dr. Franc Brcar

Pomen družbene odgovornosti v procesu upravljanja z dizajnom
mag. Veronika Gruden

Problematika socialnega dialoga pri gospodarjenju z naravnimi viri
mag. Iztok Vrščaj

Kazalniki v okviru presoje vzdržnosti upravljanja s pitno vodo v slovenskih občinah

Mihaela Rudar Neral

Motivacija za družbeno odgovornost v jedrskih elektrarnah
dr. Milan Simončič

Razprava

12:40 Kosilo

14.00

Koncept krožne avtopoietske organizacije
doc. dr. Tanja Balažic Peček

Poznavanje in uporaba temeljnih procesov avtopoieze v slovenskih visokošolskih organizacijah
dr. Vinko Bogataj, doc. dr. Tanja Balažic Peček

Vpliv digitalizacije na upravljanje v arhitekturnem biroju
mag. Andrej Božin

Učinkovitost obvladovanja procesne organizacije
dr. Andrej Dobrovoljc

Spremembe korporativnih strategij po uvedbi financiranja investicij v infrastrukturo z javno-zasebnim partnerstvom v oskrbovalnih verigah globalno usmerjenih podjetij
dr. Beti Godnič, prof. dr. Robert Vodopivec

 Model uporabe orodij menedžmenta
mag. Damijan Kreslin, prof. dr. Mirko Markič

Razprava

15.00 Odprti forum: Raziskovalne priložnosti FOŠ v novem desetletju
Moderator: prof. dr. Boris Bukovec
16.00 Zaključek in čas za mreženje

* Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa.