Canvas Spletni referat Slovensko English
 

Ste ravnokar zaključili svoj doktorski študij in bi radi
predstavili vaš prispevek k znanosti?

Ste doktorand, ki bi rad pridobil dodatne ideje za
izboljšanje svoje doktorske raziskave?

Ste visokošolski učitelj ali raziskovalec in bi radi predstavili svoje
najnovejše znanstvene/raziskovalne izzive?

 

Vaš izziv naj bo sodelovanje pri nastajanju omrežja raziskovalcev!

Vljudno vabljeni na 4. znanstveno konferenco Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu z naslovom:

»Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2019, v hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah.

 

Z letošnjo izvedbo konference, ki sovpada z obeležitvijo 10 let delovanja naše fakultete, se osredotočamo v naš največji potencial – v 25 doktorjev znanosti, ki so na FOŠ zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico naših doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

Prepričani smo, da če k tej ciljni množici udeležencev dodamo še doktorje znanosti in doktorande iz ostalih domačih in tujih fakultet ter jih animiramo k izmenjavi mnenj in predlogov, lahko dosežemo sinergijske ustvarjalne presežke. Tako jih vljudno vabimo k aktivni udeležbi s predstavitvijo.

Ker pa je fakulteta skupnost študentov in profesorjev, se nam zdi smiselno, v dokaz verodostojnosti pa zadostno, v ta »doktorski forum« povabiti tudi profesorje in raziskovalce, ki imajo izkušnje z mentorstvi doktorandom in svoje akademsko poslanstvo udejanjajo v svoji raziskovalni odličnosti. Ker nas zanima, s kakšnimi najnovejšimi raziskovalnimi izzivi se ukvarjajo, jih vljudno vabimo, da se nam pridržijo.

Na letošnji konferenci NPOT tako ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.

Bodite soustvarjalec pri nastajanju omrežja raziskovalcev!

Kratek strukturiran povzetek s CV pošljete na npot@fos-unm.si najkasneje do 19. 3. 2019 (podaljšano do 6. 4. 2019). Avtorji boste o sprejemu obveščeni do 25. 3. 2019 (podaljšano do 8. 4. 2019).

Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov NPOT 2019. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi polnih tekstov kot izvirnih znanstvenih člankov 1.01 v Reviji za Univerzalno Odličnost – RUO.

Na konferenci boste brezplačno prejeli tudi monografijo »Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu - Nove paradigme organizacijskih teorij 2018«, v katero je vsak od doktorjev znanosti prispeval samostojno poglavje. Na voljo bodo tudi »Zrna odličnosti 2017« in »Zrna odličnosti 2016«.

Z NPOT 2019 želimo tudi dokazati verodostojnost pri uresničevanju slogana fakultete: »FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.«

Ali vas zanima?

Vljudno vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega enkratnega in ustvarjalnih idej polnega dogodka.

 

Programski in organizacijski odbor NPOT 2019