E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo študentov in profesorjev ter zaposlenih Vseživljenjsko učenje in podprograma ERASMUS Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu objavlja razpise za izmenjavo v tujini.

Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) - »Mobility for teaching assignments« se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (STT) - »Staff mobility« se nanaša na mobilnost nepedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

Rok prijave za vse tri razpise je 30. 10. 2013.

Več o razpisih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na janja.umek@fos.unm.si.

Razpis za mobilnost zaposlenih 2013-14
Razpis za študij v tujini 2013-14

Prijavni obrazec za študente:
Prijavni obrazec (FOŠ-OBR-092)

Prijavna obrazca za zaposlene:
Prijavni obrazec-PROGRAM PREDAVANJ-TEACHING PROGRAMME (OBR-FOŠ-094)
Prijavni obrazec-PROGRAM USPOSABLJANJA-WORK PROGRAMME (OBR-FOŠ-095)