Canvas Spletni referat Slovensko English

Študenti o FOŠ

Študij ob delu mi je dal širino znanja in pogledov za delo v organizaciji, katere tudi uporabljam v podjetju. Sprva je bilo naporno, ko pa sem začel uporabljati znanje v praksi, sem si želel samo še več znanja, vaj, učenja in pogovorov. FOŠ je zelo prilagodljiv in ga priporočam vsem, ki si želijo v podjetju delati kakovostno, transparentno, etično, moralno, predvsem pa se razvijati v kvalitetnega menedžerja. Nadgrajujte svoje znanje.
(Igor Novak, študent VS)

 ***

Skozi svoj študij na FOŠ sem se prepričal v izjemno odzivnost in proaktivnost celotnega osebja na fakulteti, kar mi je zagotovo pomagalo pri organizaciji in izvedbi lastnih študijskih obveznosti. (mag. Ivan Erenda, študent DR)

***

Študij na FOŠ mi je všeč predvsem zaradi možnosti sodelovanja v zanimivih projektih, osebnega pristopa in hitre odzivnosti tako predavateljev kot referata, uporabnosti predavanj in spodbujanja timskega dela. Pika na »i« pa je zagotovo možnost študijske izmenjave ali opravljanje pripravništva v tujini. (Mira Dim, študentka VS)

 

***

Za študij sem se odločil zaradi pridobivanja novih znanj s področja menedžmenta kakovosti in organizacijskih ved, raziskovalnega dela, pridobivanja in razvoja novih veščin, prispevka k osebnemu razvoju, sinergije novo pridobljenih znanj, delovnih izkušenj in naravoslovnega (dodiplomskega) študija, promocije v družbi in na delovnem mestu. Študij poteka s predavanji, imamo kolokvije in seminarje, največ pa je individualnega dela. Študiram iz knjig, zapiskov, predvsem pa iz bogatega nabora gradiva v elektronski obliki (člankov ipd.) iz različnih podatkovnih baz. Najbolj koristni so predmeti, kjer lahko združim pridobljeno znanje z izkušnjami in svojim znanjem in to uporabim v organizaciji, kjer sem zaposlen (npr. kvantitativne analize, strategije in procesi, organizacijske teorije, sodobni pristopi h kakovosti in odličnosti, informacijski sistemi, ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj, orodja
 menedžmenta). Odnos med profesorji in študenti je večinoma
zelo pozitiven. (Milan Simončič, diplomant MAG in študent DR)

***

Za podiplomski študij Menedžmenta kakovosti na FOŠ NM sem se odločila zaradi vse bolj pomembnih dodatnih znanj s področja kakovosti in odličnosti. Gre za program, ki je naravnan in prilagojen tako, da se nanj lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili različne programe dodiplomskih smeri in ni nujno, da je zaključena smer s področja ekonomskih ved. Kot diplomirana medicinska sestra menim, da bom lahko pridobljena znanja uporabljala na področju katerem delujem. Glede na to, da poslovni sistem vse bolj teži k vzpostavljanju in uporabi modelov za celovito obvladovanje kakovosti sem prepričana, da je vpis na podiplomski program Menedžmenta kakovosti prava izbira za vse tiste, ki si želijo razširiti obzorja znanja kakovosti in odličnosti. Sam študij mi je bil všeč zaradi veliko individualnih pristopov s strani dobrih predavateljev. Komunikacija poteka na prijaznem, korektnem in spoštljivem nivoju. (Anita Mujakić, študentka MAG)

***

V času študija sem pridobila veliko uporabnega dodatnega znanja.

Vesela sem, da sem v tem času spoznala krasne, prijazne in zanimive predavatelje, katerih se bom z veseljem spominjala.

Študij na FOŠ-u bo vedno del prijetnih spominov mojega življenja. (Damjana Polovič, študentka VS)


***

Na naši fakulteti FOŠ Novo mesto mi je všeč samostojen doktorski študij. V treh letih študija sem se tako naučila samodiscipline pri pisanju znanstvenega dela, še vedno pa so mi vsi zaposleni in moj mentor stali ob strani, ko sem potrebovala njihovo pomoč. Z izpiti, predavanji in kolokviji so mi dajali smernice in znanje, ki sem ga potrebovala za nalogo, ki jo pišem. Tudi administracija mi je vedno na voljo, kar še posebej cenim. Na moja vprašanja odgovorijo hitro in strokovno. Za to se vsem zahvaljujem! (Jasna Lavrenčič, študentka DR)

***

V času študija sem pridobil vrsto pozitivnih izkušenj in misli. Posebej mi je bilo všeč, ko se nakateri predavatelji niso ravnali le po knjigi, temveč so podali kakšen življenjski primer ali misel, ki bi nam v prihodnje morebiti prišel prav. Na takšen način nam je nekako vzbudil zanimanje za predmet, za kar menim, da bi takšni predavatelji morali biti za vzor vsem. (Miloš Škorc, študent VS)

***

Sem študent 1. letnika Fakultete za organizacijske študije in sem s študijem na fakulteti zelo zadovoljen. Osebje na fakulteti razpolaga z obilo znanja in izkušnjami, katere prenaša na nas, študente, bodoče diplomante, magistre in doktorje. Študij na Fakulteti za organizacijske študije bi priporočil vsem, ki jih zanima menedžment in si želijo svojo kariero razvijati v tej smeri. (Dejan Brakočević, študent VS)

***

Današnja družba od nas zahteva vedno več znanja in vedno večje premike na vseh področjih. Tudi sama vedno iščem več, in to več je znanje, ki nam daje moč, da postanemo samozavestnejši, bolj uspešni in samoiniciativni. Zame znanje predstavlja tudi temelj oziroma osnovo pri doseganju lastnih ciljev. Zaradi svoje želje po pridobitvi novega znanja in osebnostne rasti, sem se odločila za študij na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Ponujali so zanimiv program s področja menedžmenta kakovosti in izvedbo predavanj v Novem mestu, kar je bilo zame zelo pomembno. Celotno izobraževanje je bilo zanimivo in je potekalo po predvidenih urnikih, tako da sem lahko usklajevala svoje službene in učne obveznosti. Predavatelji so bili korektni, dostopni, odzivni in pošteni. Vse pohvale vodstvu fakultete in vsem strokovnim delavcem za celotno pomoč v času izobraževanja in vedno prijazno besedo. Sam študij je zahteval od mene ves moj prosti čas, veliko samodiscipline in seveda učenja. Brez tega uspeha ne bi bilo. Zelo sem bila vesela, ko sem opravila še zadnjo obveznost – zagovor diplomske naloge in si dokazala, da ves trud ni bil zaman in da zmorem več. Pridobila sem si koristna in predvsem uporabna strokovna znanja. V času študija sem spoznala prekrasne sošolke in sošolce. Vedeli smo si popestriti večere po zaključenih predavanjih, izmenjevali smo si mnenja, zapiske, znanje in se med seboj vzpodbujali. Z nekaterimi smo ostali nerazdružljivi prijatelji. (Zdenka Lunar, študentka VS)

***

Urnik na fakulteti je zelo fleksibilen in prilagodljiv. Izpiti so sproti in ne vsi hkrati. Na referatu so zelo prijazni in razumljivi glede katerekoli zadeve. (Pavlič Barbara, študentka VS)