E-učilnica Slovensko English

KA-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2018

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 1.6.2018

Datum zaključka: 30.6.2020

 

* * *

 

Akreditacijska številka: 263920-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card