E-učilnica Slovensko English

KA1-107 Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami v okviru programa Erasmus + za pogodbeno leto 2019

 

Tip projekta: Projekt po razpisu Erasmus+ 2019, Ključni ukrep 1: Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS, Evropska Komisija)

Status: Odobren

Trajanje projekta: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022 (36 mesecev)

 

* * *

 

Akreditacijska številka: 2019-1-SI01-KA107-060255

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card