E-učilnica Spletni referat Slovensko English

KA1-107 Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami v okviru programa Erasmus + za pogodbeno leto 2019

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 2019

Datum zaključka: 2021

 

* * *

 

Akreditacijska številka: 

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card