E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

OPIS PROJEKTA

Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost".

Datum začetka: 7. 6. 2017
Datum zaključka: 31. 12. 2018


Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT) bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen in cilji projekta Odprta akademija za inovativni turizem so -  priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti. 

Načrtovani rezultati projekta so:
- 15 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije (projektov CLLD);
- 19.000 prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije;
- 1 podprto partnerstvo;
- 4 notranji brainstormingi;
- 4 brainstormingi z zunanjimi deležniki iz turizma;
- 4 izdelani inovativni kurikulumi za ustvarjalnice;
- ažurirana obstoječa baza podatkov o potencialnih udeležencih ustvarjalnic in vzpostavljena nova baza udeležencev ustvarjalnic;
- 1 objava v nacionalnem mediju;
- 6 objav v regionalnem mediju;
- objave na svetovnem spletu;
- 1 izvedena tiskovna konferenca;
- tisk brošur;
- vzpostavljena nova spletna stran OAIT;
- 4 izvedbe odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma;
- 25 novih inovativnih turističnih proizvodov;
- 64 ustvarjalnih nalog inovativnega turizma;
- 64 novih certificiranih nosilcev vsebin;
- 4 izvedbe odprtih forumov;
- 1 izvedena strokovna konferenca;
- izdelan priročnik Odprte ustvarjalnice inovativnega turizma;
- ustanovljena Odprta akademija za inovativni turizem.

Nosilec operacije/vodilni partner:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji:

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizmaVisoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mestoKompas Novo mesto d.o.o.Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

 

Predstavitveno gradivo 
Promocijska brošura
Priročnik

 

Celotna vrednost projekta: 98.015,48 EUR
Sofinanciran delež ESRR: 75.903,76 EUR

 

OPIS USTVARJALNIC

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, so izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se je dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci so pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati so ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih študentje lahko uporabijo pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Ustvarjalnica 1

Organizacija atraktivne prireditve
Certifikat: Organizator turističnih prireditev
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej.

Izvajalci
Fotogalerija
Video prispevek

Ustvarjalnica 2

Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe
Certifikat: Pripovedovalec zgodb
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog.

Izvajalci
Fotogalerija
Video prispevek

Ustvarjalnica 3

Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju
Certifikat: Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej

Izvajalci
Fotogalerija
Video prispevek

Ustvarjalnica 4

Umetnost sožitja vin in kulinarike
Certifikat: Vinski svetovalec
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec.

Izvajalci
Fotogalerija
Video prispevek


Z izvedbo projekta so deležniki na področju turizma (ponudniki, društva, študentje, zainteresirana javnost) pridobili nova znanja in veščine, ki so potrebna za prepoznavanje novih proizvodov in zgodb, oblikovanje kakovostnih in atraktivnih integralnih turističnih proizvodov v turističnem prostoru, promocijo, komunikacijo in razvoj ponudbe v skladu s sodobnimi smernicami.

Ustvarjalnice so se izvajale v mesecu aprilu, maju ter juniju 2018  pri deležnikih v turizmu ter v objektih turistične ponudbe oz. doživljajev na prostoru DBK.


Oglasno sporočilo

 

PRIJAVA

Prijava in udeležba na ustvarjalnicah je za vse udeležence brezplačna. Prijave sprejemamo do 5. aprila 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

KONFERENCA ZA MEDIJE

FOŠ je s partnerji projekta predstavil operacijo Odprta akademija za inovativni turizem na konferenci za medije, ki se je odvijala v sredo, 28.3.2018, v Deželi kozolcev v Šentrupertu.

Izjava za medije
Fotogalerija
Medijske objave

 

ODPRTI FORUMI IN STROKOVNA KONFERENCA

Ob zaključku vas prijazno vabimo na sklepno dejanje, ki bo v soboto, 9. 6. 2018 v Hotelu Bela krajina v Metliki, kjer vam bomo predstavili inovativne produkte in nove vsebine iz področja turizma po programu, ki se nahaja v priloženem vabilu.

Vabilo 
Fotogalerija
Medijske objave

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA IN EVALVACIJA PROJEKTA

Vabimo vas na konferenco za medije, na kateri bomo predstavili vsebine in zaključke projekta Odprta akademija za inovativni turizem, ki se je razvijal v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020.

Vabilo
Fotogalerija
Medijske objave

 

KONTAKT

 


NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi.si