E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt KA202 - WELLy: Introducing the Job Profile of a Manager for Work Well-being to Prevent and Combat Work-related Stress

 

Tip projekta: Projekt po razpisu Erasmus+2019, Ključni ukrep 2 - Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS, Evropska Komisija)
Status: Odobren
Datum začetka: 1. 9. 2019
Datum zaključka: 31. 8. 2022

* * *

Akreditacijska številka: 2019-1-SI01-KA202-060391
Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10
Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020
Project card

* * *

O PROJEKTU WELLy

Projekt WELLy obravnava vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in dobro počutje zaposlenih. Menedžer za dobro počutje na delovnem mestu mora biti usposobljen za preprečevanje in zmanjševanje stresa na delovnem mestu, zato je nujno treba določiti njegove kompetence. To je tudi cilj projekta WELLy. Ko bodo kompetence menedžerja, potrebne za povečanje angažiranosti zaposlenih, njihovega zdravja in dobrega počutja, ugotovljene, bo pred nami izziv, kako podpreti menedžerja pri razvijanju teh kompetenc in njihovi uporabi pri njegovem pristopu k delu z zaposlenimi.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glede na eksponentno povečanje stresnih situacij na delovnem mestu in širjenja depresije med evropskimi državljani je cilj projekta WELLy določiti vlogo menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu (MDP), zadolženega za zagotavljanje pravičnih vsakodnevnih delovnih pogojev in čim bolj zdravega delovnega okolja za vsakega zaposlenega, da se splošna kakovost življenja na delovnem mestu izboljša v organizaciji in v vseh gospodarstvih.

V okviru projekta WELLy bomo:

✓ spodbujali proaktiven pristop in poudarjali glavno vlogo, ki jo menedžerji lahko imajo pri zmanjševanju težav, povezanih s stresom;
✓ predstavili profil Menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu in razvili program usposabljanja.

 

OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROJEKTA www.welly-project.eu

Spletna stran z optimiziranimi nasveti iz Priročnika za menedžerje za dobro počutje na delovnem mestu: wellyproject.wordpress.com

* * *

Najnovejše novice o aktivnostih projekta WELLy lahko preberete v projektnem glasilu: 

- Glasilo I Februar 2020

- Glasilo I

* * *

Več o projektu: 

- Brošura SI
- Brošura EN

* * *

Rezultati WELLyja:

- IO-1: Znanstvena monografija z naslovom ANALYSIS OF THE STATE OF THE ART ON WORK WELL-BEING based on the research project WELLy

- IO-2: Opredelitev strokovnega profila in učnega načrta za menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu

- IO-3: Poklicno izobraževanje in usposabljanje za menedžerje za dobro počutje na delovnem mestu in pilotno testiranje programa usposabljanja

- IO-4: Model evalvacije spretnosti menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu

- IO-5: Razvoj priročnika za menedžerje za dobro počutje na delovnem mestu

 

* * *