E-učilnica Spletni referat Slovensko English

KA2-202 - Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus +, projekt WELLy: Introducing the job profile of a Manager for Work Well-being to prevent and combat work-related stress

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 1. 9. 2019

Datum zaključka: 31. 8. 2022

 

* * *

 

Akreditacijska številka: 2019-1-SI01-KA202-060391

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card