E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Projekti

Na FOŠ v skladu s Poslovnikom kakovosti izvajamo 3 vrste projektov: interne, komercialne ter projekte po razpisih.

Interni projekti

  Razpis internih projektov oziroma znanstveno raziskovalnih tem v okviru diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog študentov FOŠ

 

Doktorski projekti

 

Komercialni projekti

2011-04-12 Kakovost in organizacijski razvoj RIC NM

 

Projekti po razpisih

 

2019-07-02 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA2-202 - Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus +, za projekt WELLy: Introducing the job profile of a Manager for Work Well-being to prevent and combat work-related stress
2019-06-12 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-107 - Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami v okviru programa Erasmus +
2019-05-09 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2019
2019-02-12

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

2018-12-20 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 za publikacijo Izzivi prihodnosti
2018-12-20 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 za publikacijo Revija za univerzalno odličnost
2018-05-10 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdaje treh znanstvenih monografij v letu 2018
2018-04-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
2018-02-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 (zaključen 2018-09-15)
2018-01-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2018
2017-05-10

Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdaje šestih znanstvenih monografij v letu 201 7 (zaključen 2017-12-31)

2017-06-30 Sodelovanje pri prijavi na javni razpis Interreg Europe
2017-02-23 Prijava na javni razpis Jean Monnet Activities-Jean Monnet Modules
2017-02-23 Ppridobitev sredstev v okviru razpisa Jean Monnet Activities-Jean Monnet Chairs
2017-02-10 Prijava in pridobitev sredstev v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016
2017-02-09 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) (zaključen 2018-09-01)
2017-01-31 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2017
2016-11-07 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2017 in 2018
2016-10-20 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 (zaključen 2018-06-30)
2016-10-10 Prijava in pridobitev sredstev v okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju po kreativni poti do znanja 2016/17 (zaključen 2017-07-31)
2016-09-06 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (zaključen 2017-11-08)
2016-06-14 Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«
2016-06-30 Sodelovanje pri prijavi na javni razpis Reactivate Intra EU job mobility scheme for unemployed 35+
2016-07-01 Prijava na Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020
2016-05-09 Prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017
2016-04-26 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja dveh znanstvenih monografij v letu 2016 (zaključen 2016-12-31)
2016-01-28 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2016 (zaključen 2018-05-31)
2016-01-25 Sodelovanje pri prijavi na razpis akcije KA2 Strateška partnerstva v okviru programa Erasmus+
2015-10-21 Sodelovanje kot partner pri projektu AlternaTive TouRistic ACTivities in the MEditerranean (ATTRACT ME)
2015-09-16
Sodelovanje kot partner pri projektu Call for integrating Society in Science and Innovation
2015-08-27
Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma)
2015-08-25
Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Človeški viri in socialna kohezivnost)
2015-07-12
Sodelovanje kot partner pri projektu Interreg Europe
2015-06-25
Sodelovanje kot partner pri projektu SocialRes
2015-06-12
Prijava na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015 (zaključen 2015-12-31)
2015-05-28
Sodelovanje kot partner pri projektu Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe
2015-05-07
Pridobitev sredstev pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016 (zaključen 2016-12-31)
2015-03-31 Sodelovanje pri projektu v okviru Programa Erasmus+, akcija KA2: Strateška partnerstva
2015-03-04 Pridobitev sredstev v okviru projekta Ključni ukrep 1, Program Erasmus+ 2015 (zaključen 2017-05-31)
2015-02-12 Prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015
2015-01-15 Prijava kot nosilec mreže za izmenjave, CEEPUS MREŽA III
2015-01-08 Sodelovanje (del National Consultation Group) pri projektu ERASMUS+ NAKVIS, EIQAS
2015-01-06 Sodelovanje kot partner pri projektu Marie Sklodowska-Curie ITN Action
2014-10-21 Prijava kot partner na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij
2014-09-17 Prijava na Javni Razpis START-Danube Region Project Fund
2014-05-09 Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
2014-03-26 Raziskovalni projekti ARRS (Prestrukturiranje in financiranje urbanih struktur in njihovih oskrbovalnih mrež v starajoči se Evropi)
2014-04-04 Sodelovanje pri organizaciji STARTUP VIKENDA NOVO MESTO
2014-09-01 KA2 Prijava kot nosilec projekta na razpis v okviru Programa Erasmus+, akcije KA2: Strateška partnerstva
2014-03-12 Prijava na projekt Fundamental Rights (JUSTICE) kot partner v konzorciju
2014-01-30 FP7: FIDERECO Financing and development of retirement communities
2014-01-30 Call for proposals for social policy experimentations supporting social investments, PROGRESS
2014-01-30 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013
2014-01-02 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva
2013-12-17 Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija
2013-09-01 Jean Monnet Programme
2013-06-01

Pridobitev sredstev za individualne mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje, Erasmus (zaključen 2014-09-30)

2013-05-19

Obisk študijskega obiska (zaključen 2013-05-24)

2013-01-01 Sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (zaključen 2014-12-31)
2012-05-24

Poletna šola FOŠ 2012 (zaključen 2012-09-14)

2011-12-05 Kompetence managerjev, strukture organiziranosti in dodana vrednost