E-učilnica E-indeks Slovensko English

Razpis internih projektov oziroma znanstveno raziskovalnih tem v okviru diplomskih in magistrskih nalog študentov FOŠ – v teku

 

Naročnik FOŠ:

1. Vzpostavitev sistema tutorstva in osebnega kariernega razvoja študentov

2. Osebno svetovanje deležnikov FOŠ

3. Model študija FOŠ

4. Digitalna knjižnica FOŠ

5. Programska skupina FOŠ

6. Založba FOŠ

7. Revija izzivi prihodnosti indeksirana s faktorjem vpliva

8. Model znanstvenih konferenc FOŠ

9. Internacionalizacija FOŠ

10. Digitalizacija poslovanja FOŠ

11. Dvig prepoznavnosti blagovne znamke FOŠ

12. Enakost in nediskriminatornost deležnikov FOŠ

13. Humanitarni sklad FOŠ

14. Vzpostavitev sistema spremljanje organizacijske klime (zadovoljstva zaposlenih) (zaključen)

15. Vzpostavitev sistema letnih osebnih razgovorov (zaključen)

16. Vzpostavitev sistema animiranja inovativnosti zaposlenih

17. Vzpostavitev sistema »FOŠ - zelena fakulteta«

18. Vzpostavitev sistema »FOŠ - družbeno odgovorna fakulteta«

19. Vzpostavitev sistema spodbujanja ustvarjalnih dosežkov študentov (zaključen)

20. Poštudijske aktivnosti FOŠ (zaključen)

21. Merjenje organizacijske kulture FOŠ (zaključen)

22. Vrednotenje izobraževanja zaposlenih

23. Vrednotenje učinkovitosti sistema HRM

24. Vzpostavitev sistema vodenja s cilji za procese FOŠ

25. Model odličnosti EFQM in FOŠ (zaključen)

26. Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ (zaključen)

27. Vseživljenjsko učenje in model ustvarjalnega usmerjanja kompetenc študentov FOŠ

28. Spremljanje konkurenčnosti diplomantov FOŠ na trgu dela

29. Model ustvarjalnega obvladovanja karier oz. osebnega razvoja študentov

30. Model za preverjanje usposobljenosti in kompetenc mentorjev na praksi

31. Poklicne vrednote mladih

32. Kakovost življenja v Sloveniji

33. Vključenost tematike menedžmenta kakovosti v učne načrte visokošolskih študijskih programov – na primeru izbranih poklicnih profilov

34. Uporaba terminologije s področja menedžmenta kakovosti v slovenski strokovni literaturi

35. Uporaba slovenske terminologije s področja menedžmenta kakovosti v teoriji in praksi

36. Razvojni vidiki regionalizacije v Sloveniji

37. Evropske makro-regije in evropska identiteta

38. Svetovne regije razvoja

39. Mednarodne oblike razvojne pomoči in njihov globalni vplivi

40. Organizacijska kultura kot faktor sprememb

41. Vpliv organizacijske klime v turistični organizaciji na njeno uspešnost

42. Vpliv vrednot na privlačnost destinacije

43. Odnosi z javnostmi v turistični organizaciji

44. Reševanje konfliktov v turistični organizaciji

45. Perspektive turizma na vasi

46. Turizem - odgovor na spremembe

47. Inovacije na področju turizma kot izziv turističnemu gospodarstvu

48. Mreženje turistične storitve

49. Razvojni potenciali turizma kot dejavnik uspešnosti

50. Intelektualni kapital kot faktor razvoja turizma v okolju

 

Naročnik Revoz d.d.:

1. Sprememba organizacije počitniškega letovanja v podjetju s ciljem povečevanja zadovoljstva zaposlenih

« nazaj