Canvas Spletni referat Slovensko English

Razpis internih projektov oziroma znanstveno raziskovalnih tem v okviru diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog študentov FOŠ – v teku

 

Naročnik FOŠ:

1 .Vzpostavitev sistema tutorstva in osebnega kariernega razvoja študentov

2. Vzpostavitev sistema spremljanje organizacijske klime (zadovoljstva zaposlenih) (zaključen)

3. Vzpostavitev sistema letnih osebnih razgovorov (zaključen)

4. Vzpostavitev sistema animiranja inovativnosti zaposlenih

5. Vzpostavitev sistema »FOŠ - zelena fakulteta«

6. Vzpostavitev sistema »FOŠ - družbeno odgovorna fakulteta«

7. Vzpostavitev sistema spodbujanja ustvarjalnih dosežkov študentov (zaključen)

8. Poštudijske aktivnosti FOŠ (zaključen)

9. Merjenje organizacijske kulture FOŠ (zaključen)

10. Vrednotenje izobraževanja zaposlenih

11. Vrednotenje učinkovitosti sistema HRM

12. Vzpostavitev sistema vodenja s cilji za procese FOŠ

13. Model odličnosti EFQM in FOŠ (zaključen)

14. Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ (zaključen)

15. Vseživljenjsko učenje in model ustvarjalnega usmerjanja kompetenc študentov FOŠ

16. Spremljanje konkurenčnosti diplomantov FOŠ na trgu dela

17. Model ustvarjalnega obvladovanja karier oz. osebnega razvoja študentov

18. Model za preverjanje usposobljenosti in kompetenc mentorjev na praksi

19. Poklicne vrednote mladih

20. Kakovost življenja v Sloveniji

21. Vključenost tematike menedžmenta kakovosti v učne načrte visokošolskih študijskih programov – na primeru izbranih poklicnih profilov

22. Uporaba terminologije s področja menedžmenta kakovosti v slovenski strokovni literaturi

23. Uporaba slovenske terminologije s področja menedžmenta kakovosti v teoriji in praksi

24. Razvojni vidiki regionalizacije v Sloveniji

25. Evropske makro-regije in evropska identiteta

26. Svetovne regije razvoja

27. Mednarodne oblike razvojne pomoči in njihov globalni vplivi

28. Organizacijska kultura kot faktor sprememb

29. Vpliv organizacijske klime v turistični organizaciji na njeno uspešnost

30. Vpliv vrednot na privlačnost destinacije

31. Odnosi z javnostmi v turistični organizaciji

32. Reševanje konfliktov v turistični organizaciji

33. Perspektive turizma na vasi

34. Turizem - odgovor na spremembe

35. Inovacije na področju turizma kot izziv turističnemu gospodarstvu

36. Mreženje turistične storitve

37. Razvojni potenciali turizma kot dejavnik uspešnosti

38. Intelektualni kapital kot faktor razvoja turizma v okolju

 

Naročnik Revoz d.d.:

1. Sprememba organizacije počitniškega letovanja v podjetju s ciljem povečevanja zadovoljstva zaposlenih

« nazaj