E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt: "Vzpostavitev sistema tutorstva in osebnega kariernega razvoja študentov"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.1 po SN FOŠ 2015-2020. Želimo oblikovati inovativen model tutorstva in spodbujanja kariernega razvoja študentov FOŠ, ki naj zajema tako redne kot tudi izredne študente vseh treh stopenj. Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

« nazaj