E-učilnica E-indeks Slovensko English

Odnosi z javnostmi v turistični organizaciji


Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Turizem je izjemno senzibilna panoga kar zadeva odnose. Zato je detekcija odnosnih vzorcev in njihova evalvacija v organizaciji nujno potrebna. Diplomska naloga naj temelji na empirično zbranih podatkih iz turističnega okolja.