E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema animiranja inovativnosti zaposlenih

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 6.5 po SN FOŠ 2015-2020. Želimo oblikovati inovativen model animiranja inovativnosti zaposlenih FOŠ. Upošteva naj se vidik tako pedagoškega kot administrativnega osebja kot tudi redno in pogodbeno zaposlenih. Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

« nazaj