E-učilnica E-indeks Slovensko English

Evropske makro-regije in evropska identiteta

 

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. in 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine

Evropska unija je v preteklosti iz različnih razlogov uvajala razne sisteme povezovanja držav članic v posebne skupke (od tistih bolj tehnicističnih - NUTS) do bolj naravnh (evropske makro-regije. Projekt je namenjen analizi smotrnosti tovrstnega združevanja Evropskih območij glede na geografske danosti (kjer se Slovenija uvršča na primer v Jadransko-Jonsko, Alpsko in Podonavsko regijo), medtem ko se zahodna Evropa v tem pogledu izogne regionalizaciji (načeloma iz tehničnih razlogov vezanih predvsem na kohezijsko politiko, realno gledano pa vsaj deloma tudi iz poopolnoma političnih vzgibov). V tem pogledu je ključno vprašanje, kakšni so razlogi za tovorstno regionalizacijo, do katere mere so razvojno upravičeni in kako vplivajo na razvoje skupne in parcialnih evropskih identitet.