E-učilnica Slovensko English

Model odličnosti EFQM in FOŠ (zaključen)

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: 2015-01-15

Datum konca: 2015-07-03

Nosilec/Mentor: prof. dr. Boris Bukovec

Študent: Petra Zagorc Lekše

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Sistem vodenja FOŠ želimo sistemsko nadgraditi po zahtevah modela odličnosti EFQM ter oblikovati vlogo za PRSPO (Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost). Izdela se kritična analiza obstoječega sistema vodenja kakovosti FOŠ kot ga opredeljuje PK, oblikuje se predlog njegovih dopolnitev po zahtevah meril modela odličnosti EFQM, oblikuje se načrt aktivnosti za vgradnjo zahtev modela odličnosti, oblikuje se vloga za PRSPO po merilih modela odličnosti EFQM.

« nazaj