E-učilnica E-indeks Slovensko English

Perspektive turizma na vasi

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 1. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Sodobni turist vse pogosteje za svoj oddih ne izbira več masovnih ponudb, ampak si želi miru in sprostitve v naravi. Seveda pričakuje poleg oskrbe tudi visoko stopnjo gostoljubnosti in dodatne ponudbe. Različne vaške kraje zaznamujejo različne dodatne ponudbe. Diplomsko delo naj ponudi študijo primera.