E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Programska skupina FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.2 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ želi pridobiti stabilen vir financiranja svoje znanstveno raziskovalne in razvoje dejavnosti. Sistem programskega financiranja preko ARRS ponuja priložnosti, ja pa za pridobitev statusa programske skupine potrebno razpolagati z ustreznimi viri in pogoji.

Izdela se ustrezen pregled relevantne zakonodaje in zahtev, analizira se zmožnosti FOŠ ter oblikuje plan projekta s konkretno časovnico udejanja posameznih aktivnosti, ki predstavljajo potrebne in zadostne pogoje za pridobitev programskega financiranja preko ARRS.

 

« nazaj