E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Digitalizacija poslovanja FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 3.5 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ ima svoj sistem vodenja usklajen z zahtevami standarda ISO 90001 in ISO 27001 in oblikovan Poslovnik sistema vodenja. Izkazana je potreba po digitalizaciji poslovanja FOŠ, še posebej v kontekstu 4.0 revolucije in filozofije pametne organizacije.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

Pri oblikovanju modela upoštevati predloge, ki so bili na to tematiko podani pri oblikovanju SN (izvedba prenove procesov, informatizacija procesov, optimiranje KPI, nadgradnja IKT (odprtokodni), brezpapirno poslovanje, delo na daljavo..)

 

« nazaj