E-učilnica Slovensko English

Organizacijska kultura kot faktor sprememb


Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


V času sprememb je pomembno kako organizacija razume svoj obstoj: kot socialno tvorbo, ki se prilagaja na spremenljive pogoje okolja in nanje povratno tudi vpliva, ali kot rigidna organizacija, kjer vzorci vedenja in doživljanja članov niso pomembna.