E-učilnica E-indeks Slovensko English

Intelektualni kapital kot faktor razvoja turizma v okolju

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Temeljni princip ustvarjalnega podjetja je obstoj ustvarjalne motivacijske napetosti, kot vezi med sedanjo in prihodno dejavnostjo. Ustvarjalna organizacija omogoča posamezniku dostop do trga idej in znanja in ga vzpodbuja h kreiranju novega znanja in s tem k ustvarjanju lastnega intelektualnega kapitala, kot tudi k ustvarjanju strukturnega kapitala. S tem, ko prepleta tuje in lastno znanje z ustvarjalno napetostjo, prinaša ideje za oblikovanje novih izdelkov in storitev. V turističnem gospodarstvu je prav intelektualni kapital osnovni vzvod uspešnega razvoja v turizmu. Z ustrezno metodologijo stanje v turistični industriji.