E-učilnica Slovensko English

Razvojni vidiki regionalizacije v Sloveniji

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. in 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Razprava o regionalizacijii Slovenije obstaja praktično od osamosvojitve pri čemer je ves čas prihajalo do takšnih alii drugačnih praktičnih poskusov uvedbe regij. Navkljub obstoječi ureditvi pa je pogosto ob strani ostajalo vprašanje, kakšen bo dejanski vpliv regij na razvojni potencial države v različnih scenarijih. Namen tega projekta je oceniti različne vidike regionalizacije na družbeno-ekonomski razvoj države pod različnimi pogoji ter s tem premakniti razpravo o regijah od političnega načrtovanja k družbeno-ekonomskim učinkom, ki so v tem pogledu vedno ostajali ob strani.