E-učilnica Slovensko English

Projekt »Internacionalizacija FOŠ«

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.7 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ je že internacionaliziran v vidiku strukture študentov, članov AZ in realizacije projektov. Če želimo udejanjiti z zadnjim SN redefinirano vizijo FOŠ: Postali bomo ena prepoznavnejših fakultet s področja organizacijske znanosti v mednarodnem prostoru, naši diplomanti pa med najbolj priznanimi strokovnjaki s svojega področja, pa moramo tu narediti sistemske premike, ki pa zahtevajo tudi paradigmatičen premik v načinu delovanja FOŠ.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

Pri oblikovanju modela upoštevati predloge, ki so bili na to tematiko podani pri oblikovanju SN (vključevanje tujih strokovnjakov in raziskovalcev, širitev obsega mednarodne znanstvene raziskovalne dejavnosti in mobilnosti, spletni networking/omrežje raziskovalcev (profesorjev in študentov) za povezovanje, (med)regionalni projekti s Hrvaško, BIH, Srbijo, Madžarsko, priprava vsebin in projektov v okviru mednarodnih strateških partnerjev, povezovanje FOŠ v mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov…).

 

« nazaj