E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mednarodne oblike razvojne pomoči in njihov globalni vplivi

 

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. in 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Neenakosti v razvoju so v svetovnem merilu zgodovinska stalnica, človeška zavest o tem problemu pa vsaj navidezno sistematično narašča, enako kot obseg in teža ukrepov za zamnjšanje te enakosti. Projekt poskuša opredeliti in ovrednotiti različne vidike mednarodnih aktivnosti na področju zmanjševanja razvojnih razlik v svetu, pri čemer se osredotoča na vloge in interese držav ter različnih mednarodnih in nacionalnih (humanitarnih) organizacij in ukrepov.