E-učilnica E-indeks Slovensko English

Reševanje konfliktov v turistični organizaciji

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 1. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Vzroki za konflikt v turistični organizaciji vznikajo na različnih ravneh, ne le med zaposlenimi, pač pa tudi med zaposlenimi in gosti. Zato je nefunkcionalna obnašanja potrebno reducirati po sistemu reševanja konfliktov. Evalvacija stanja reševanja konfliktov v turistični organizaciji naj zato temelji na empirično zbranih podatkih iz turističnega okolja.