E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema vodenja s cilji za procese FOŠ

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent: 

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

 

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.6.1). Želimo vzpostaviti sistem vodenja s cilji za vse procese, ki so opredeljeni s Poslovnikom kakovosti ter tudi njihovo smiselno povezavo s strateškimi cilji, ki so opredeljeni v SN FOŠ. Izdela naj se kritična analiza tega vidika v šolstvu in izven njega, upošteva se zahteve modela odličnosti EFQM in določila PK FOŠ, za obstoječe procese po PK se opredeli nabor ciljev (5 do 10), oblikuje se matrika povezav s strateškimi cilji, oblikuje se predlog dopolnitev vsebine PK FOŠ. Opcijsko se kot nadgradnja (posebna naloga) opredeli informacijski model za zajemanje, obdelavo in interpretacijo procesnih in strateških ciljev ter njihovo integracijo v VIS.

« nazaj