E-učilnica E-indeks Slovensko English

Uporaba terminologije s področja menedžmenta kakovosti v slovenski strokovni literaturi

Tip projekta: interni/ eksterni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: 

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Angleška literatura in standardi s področja menedžmenta kakovosti prinašajo ustaljene in nove strokovne izraze, ki so splošno izobraženemu Slovencu različno poznani in razumljivi. Pri tem se dogaja, da se tuji izrazi tudi različno prevajajo v slovenščino.

V raziskavi želimo ugotoviti, kakšne so razlike pri slovenskem poimenovanju istih pojmov strokovnih pojmov s področja menedžmenta kakovosti v slovenski študijski literaturi in učnih gradivih, v prevodih standardov kakovosti, v slovenskih strokovnih revijah in zaključnih delih študentov (diplomske, magistrske in doktorske naloge) s tega področja.

Preko objav v COBISS-u, SIST-u, na spletnih straneh strokovnih združenj in certifikacijskih hiš s področja kakovosti naj se prepozna aktualne vire strokovne literature in drugih strokovnih objav (vključno z najavami seminarjev). Prepozna naj se nabor specifičnih strokovnih izrazov, ki so značilni za stroko menedžment kakovosti (angleški izrazi) ter njihova pojavnost (prevodi) v različnih obravnavanih virih. Na podlagi statistične obravnave naj se ugotovi dejansko stanje uporabe ter na podlagi strokovnih slovarjev ter razlag posameznih izrazov v strokovni literaturi poda ocena strokovne (=pomenske) ustreznosti posameznih oblik rabe.

 « nazaj