E-učilnica E-indeks Slovensko English

Inovacije na področju turizma kot izziv turističnemu gospodarstvu

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Turizem je v fazi hitre preobrazbe. Trendi, kot neke vrste revolucija v turistični industriji, zahtevajo nove, alternativne, mehke oblike pristopov. Značilnosti novega turizma so fleksibilnost, segmentirane in upoštevanje želja po avtentičnih turističnih doživetjih. V magistrskem delu pričakujemo oblikovanje predloga nadgradnje obstoječe ponudbe.