E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt »Revija izzivi prihodnosti indeksirana s faktorjem vpliva«

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.4 po SN FOŠ 2021-2025. Revija IP izhaja od leta 2016, revija RUO pa od leta 2012. Obe reviji sta indeksirani v mednarodnih bazah in predstavljata »par« med serijskimi publikacijami FOŠ. Z IP se želi FOŠ odločnejše umestiti v mednarodni akademski prostor in do leta 2023 dvigniti kakovost objav z namenom pridobitve indeksacije s faktorjem vpliva.

Izdela se ustrezen pregled relevantnih zahtev, analizira se zmožnosti FOŠ ter oblikuje plan projekta s konkretno časovnico udejanja posameznih aktivnosti, ki predstavljajo potrebne in zadostne pogoje za pridobitev in ohranitev indeksacije IP s faktorjem vpliva.

 

« nazaj