E-učilnica Slovensko English

Vpliv organizacijske klime v turistični organizaciji na njeno uspešnost


Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 1. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine

Organizacijska klima kot označevalec spremenljive in začasne značilnosti organizacije, jasno izrazi pozitivna / negativna stališča do organizacije in s tem do identifikacije z njo, ter na objektivne faktorje kot so zavzetost, fluktuacija, odsotnost, kar bistveno vpliva na organizacijsko uspešnost. Diplomska naloga naj temelji na empirično zbranih podatkih iz turističnega okolja.