E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vpliv vrednot na privlačnost destinacije

 

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 1. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine

spremembe, ne le v okolju pač pa tudi pri oblikovanju dela in delovnih vzorcev, bistveno vplivajo na zaposlenega, od katerega je v veliki meri odvisna privlačnost posamezne destinacije. Vrednote okolja (ne le dediščinske) zaznamujejo identiteto okolja in s tem privlačnost destinacij. Diplomska naloga naj temelji na empirično zbranih podatkih iz turističnega okolja.