E-učilnica Slovensko English

Projekt »Model znanstvenih konferenc FOŠ«

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.5 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ vsako leto izvede eno ali dve znanstveni konferenci. Tradicijo imata konferenci GPT in NPOT, kot tudi mednarodni forumi odličnosti in mojstrstva. GPT in NPOT sta bila izrazito usmerjena v doktorsko populacijo in sta ponujala priložnost za mreženje raziskovalcev s poudarkom na krepitvi akademskega sodelovanja.

Civilizacijski premiki, globalni trendi in izzivi, povezani z občasnimi omejitvami gibanja ponujajo priložnost za razvoj, oblikovanje in udejanjanje prebojno drugačnega modela izvedbe znanstvenih konferenc, ki bi FOŠ lahko omogočil konkurenčno prednost. Ta model mora biti komplementaren z modelom študija FOŠ, kot izhaja iz strateške usmeritve 1.4 po SN FOŠ 2021-2025. Izhaja naj iz dobrih praks izvedbe obstoječih konferenc in dobrih praks.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

Pri oblikovanju modela upoštevati predloge, ki so bili na to tematiko podani pri oblikovanju SN (mednarodnost, kombiniran način izvedbe (fizično in na daljavo), preplet z DR in MAG šolo FOŠ, vključevanje »trikotnika znanja: teorija – praksa – prenos znanja«, vključevanje tujih strokovnjakov in raziskovalcev, diseminacija projektnih rezultatov, sinergija z Erasmus+ mobilnostjo….).

 

« nazaj