E-učilnica E-indeks Slovensko English

Model študija FOŠ

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 1.4 po SN FOŠ 2021-2025. Želimo oblikovati inovativen model študija FOŠ. Civilizacijski premiki, globalni trendi in izzivi, povezani z občasnimi omejitvami gibanja ponujajo priložnost za razvoj, oblikovanje in udejanjanje prebojno drugačnega modela študija, ki bi FOŠ lahko omogočil konkurenčno prednost.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

Pri oblikovanju modela upoštevati predloge, ki so bili na to tematiko podani pri oblikovanju SN (krepitev KOŠ, izzivi študija na daljavo, »paketni sistem« študija z mesečnimi fizičnimi »konferenčnimi srečanji«, prilagoditev zaposlenim študentom, internacionalizacija študentov in učiteljev, iz e-izobraževanja v e-študij, digitalni študij, izvedba v tujem jeziku, izzivi lokacije, prostorov in načina dela, vključevanje večjega nabora strokovnega in raziskovalnega kadra ter uspešnih menedžerjev v izvedbo študijskih programov, virtualna resničnost, mrežno povezovanje in delovanje, nadgradnja Moodla, digitalna knjižnica, promocija programov, pridobitev mednarodne akreditacije FOŠ iz področja visokega šolstva, reakreditacija zavoda in študijskih programov FOŠ….)

 

« nazaj