E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mreženje turistične storitve

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Na področju mreženja turističnih storitev beležimo v našem okolju prepočasno sledenje trendom turistične ponudbe v razvitem svetu. Identificirajte ovire in priložnosti in predlagajte model izboljšanja na področju mreženja.