E-učilnica Slovensko English

Projekt: "Vzpostavitev sistema tutorstva in osebnega kariernega razvoja študentov"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 1.1 po SN FOŠ 2021-2025. Želimo oblikovati inovativen model osebnega svetovanja deležnikov FOŠ. Izhodiščno želimo optimirati delovanje obstoječega kariernega centra, tutorstva, kovčinga in osebnega svetovanja pri kariernem razvoju študentov. Kot nadgradnjo želimo ponuditi pristop osebnega svetovanja ne samo študentom, temveč vsem deležnikom FOŠ ter s tem prispevati k udejanjanju slogana FOŠ: »Razvijamo vašo ustvarjalnost«.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ

 

« nazaj