E-učilnica E-indeks Slovensko English

Turizem - odgovor na spremembe

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine


Zlasti v zadnjem desetletju so številni avtorji razvili mnoge scenarije prihodnjega sveta – tudi prihodnjih trendov na področju turizma. Osrednji trend prinaša vrsto scenarijev kot pripravo na različne nove izzive, ki jih predstavljajo nova tržišča in nove skupine turistov. Kako se naš turizem odziva na spremembe in kakšne inovacije predlagate.