E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Digitalna knjižnica FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 1.5 po SN FOŠ 2021-2025. Želimo obogatiti delovanja obstoječe digitalne knjižnice FOŠ z oblikovanjem novega modela kot podporo delovanju obstoječega študija in predvsem novega modela študija, ki izhaja iz strateške usmeritve 1.4 po SN FOŠ 2021-2025. KOŠ in ponujeni izzivi naprednih IKT naj bosta pri tem izhodišči.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

 

« nazaj