E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Založba FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 2.3 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ že ves čas razvija svojo založniško dejavnost, kar je razvidno iz rednega izdajanja monografskih publikacij in serijskih publikacij (RUO in IP). FOŠ želi oblikovati samostojno poslovno-izzidno enoto za izvajanje založniške dejavnosti tako za lastne potrebe kot tudi za potrebe deležnikov in ostalih zainteresiranih strani. Založba želi dolgoročno postati mednarodna založba.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

 

« nazaj