E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Enakost in nediskriminatornost deležnikov FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 4.2 po SN FOŠ 2021-2025. Želimo oblikovati inovativen model zagotavljanja in izboljševanja enakosti in nediskriminatornosti deležnikov FOŠ z namenom krepitve našega družbeno odgovornega poslanstva in udejanjanja vrednote enakosti kot ene izmed vrednot organizacijske kulture FOŠ. Ta vrednota predpostavlja zagotavljanje enakosti statusa, pravic, možnosti in nediskriminatornosti vseh deležnikov.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

 

« nazaj