E-učilnica E-indeks Slovensko English

Svetovne regije razvoja

 

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente 2. in 3. stopnje

 

Povzetek opisa vsebine

Razvoje teorije sveta so se v zadnjih desetletjih krepko spremenile, deloma zaradi spremenjene realnosti, deloma zaradi jezikovne politične korektnosti, deloma pa zaradi globalizacije, ki je sistematično spremenila tokove svetovnega razvoja. Tako so nekdaj razvite države, države v razvoju in nerazvite države (prvi, drugi in tretji svet) postale proti koncu devetdesetih leti in s praktičnim izkoreninjenjem komunisitičnih diktatur, zgolj razvite države in države v razvoju. Čeprav sočasno ekonomski kazalniki še vedno kažejo na velike razlike med tremi skupinami držav. Sočasno pa so razvojni potenciali postali bistveno manj blokovski in so se preusmerili v razumenavnje ključnih ekonomskih centrov moči, ki se pojavljajo vedno hitreje. Če os v pretekosti dolgo časa kot posebna "ne-zahodna" ekonomska sila obstajali zgolj t.i. "Azijski tigri" se je z individualizacijo ekonomskega razvoja pojavil BRIC, kasneje BRICS in tudi BRIICS, glede na to kako so se posamezne države te skupine vključevale v napovedi bodočih ekonomskih centrov, ki zavzemajo ključne pozicije ekonomskega razvoja ob ustaljenih državah, katere se razume kot ekonomsko razvite. Projekt je usmerjen v razumevanje kriterijev za vključitev posameznih držav v skupino ključnih ekonomskih igralcev v svetovnem okvirju pri čemer se poskuša razumeti tudi pogosto spregledane vidike ekonomskega razvoja, kot je npr. obseg onesnaževanja, negativne posledice na družbo, kakovost življenja in podobno, saj se izhaja iz prepodstavke, da ekonomske analize pogosto sistemationo in namenoma spregledajo družbene stroške ekonomskega razvoja.